Wybierz kategorię

Prawo jazdy kategorii AM stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim (czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350kg i konstukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h)

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii AM wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
14 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
33 ZŁ EGZAMIN TEORETYCZNY
143 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 170 zł
Dodatkowe jazdy: 60 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 1100 zł

Prawo jazdy kategorii A1 stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A1 wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
16 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
33 ZŁ EGZAMIN TEORETYCZNY
183 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 210 zł
Dodatkowe jazdy: 60 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 2200 zł

Prawo jazdy kategorii A2 stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwu-krotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A2 wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
18 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
33 ZŁ EGZAMIN TEORETYCZNY
183 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 210 zł
Dodatkowe jazdy: 80 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 2200 zł

Prawo jazdy kategorii A stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
24 LATA
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
33 ZŁ EGZAMIN TEORETYCZNY
183 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 210 zł
Dodatkowe jazdy: 80 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 2400 zł

Prawo jazdy kategorii B1 stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

  • czterokołowcem, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
   a) w przypadku przewozu rzeczy 550kg,
   b) w przypadku przewozu osób 400kg.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, czyli motorowerem – pojazdem dwu lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

 


Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B1 wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
16 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
33 ZŁ EGZAMIN TEORETYCZNY
173 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 200 zł
Koszt podstawienia pojazdu na egzamin praktyczny: 200 zł
Dodatkowe jazdy: 80 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 2900 zł

Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
18 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
33 ZŁ EGZAMIN TEORETYCZNY
143 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 170 zł
Dodatkowe jazdy: 60 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 1950/2699 zł*

*B kurs przyspieszony (max. 16 dni) cena ustalana indywidualnie.
*B - automat - 2699 zł

Prawo jazdy kategorii B + E stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepami.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
18 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
203 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 200 zł
Dodatkowe jazdy: 80 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 1600 zł

Prawo jazdy kategorii C stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat !!!


Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
18 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
33 ZŁ EGZAMIN TEORETYCZNY
233 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 230 zł
Dodatkowe jazdy: 100 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 2900 zł

Prawo jazdy kategorii C + E stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat !!!


Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C + E wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
18 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
248 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 245 zł
Dodatkowe jazdy: 100 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 2900 zł

Prawo jazdy kategorii D stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (możliwa od 21 lat) oraz dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną (możliwa od 23 lat)


Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii D wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
21 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
30 ZŁ EGZAMIN TEORETYCZNY
200 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 230 zł
Dodatkowe jazdy: 120 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 3000/3800 zł*

* Posiadając kat. B – 3800 zł, Posiadając kat. C - 3000 zł

Prawo jazdy kategorii T stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii T wynosi:
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
16 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena egzaminu państwowego:
33 ZŁ EGZAMIN TEORETYCZNY
173 ZŁ EGZAMIN PRAKTYCZNY
Całkowity koszt egzaminu: 200 zł
Dodatkowe jazdy: 80 zł / 1 godzina (60 minut)
Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.
Cena kursu:
CENA KURSU: 1800 zł

Kursy Kierowcy Zawodowego
( Kursy na przewóz osób i rzeczy )

 1. KWALIFIKACJA WSTĘPNA :
  • -obowiązkowe jeśli chcemy robić kat. C lub C + E mając 18 lat.
  • -obowiązkowe jeśli chcemy robić kat. D lub D +E mając 21 lat.
 2. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
 3. SZKOLENIA OKRESOWE :
  • Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

Kursy Kierowcy Zawodowego
18/21 LAT
Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo
Cena kursu:
CENA KURSU: 4500/2800/500 zł*

* Kwalifikacja wstępna - 4500 zł
* Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 2800 zł
* Szkolenia okresowe - 499 zł

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress